Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εντάσσοντας τους φοιτητές με αναπηρία στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Διαδικτυακή Εκδήλωση στο Zoom (ID: 850 1250 8761, Passcode: WeSolve) το ερχόμενο Σάββατο 16 Ιανουάριου 2021, 11 π.μ. we solve logo

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

11.00-11.05 Καλωσόρισμα από την ομάδα του WeSolve

11.05-11.30 Τοποθετήσεις των φοιτητών με αναπηρία:

  • Χρήστος Ζαφειρόπουλος, 4ετής φοιτητής Νομικής ΕΚΠΑ
  • Βασίλης Κάτσης, 4ετής φοιτητής Νομικής ΕΚΠΑ
  • Γιώργος Τσάκαλος, 4ετής φοιτητής Νομικής ΕΚΠΑ
  • Κυριαζής Ρουσακάκης, Απόφοιτος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

11.30-11.45 κ. Ευάγγελος Αυγουλάς, Δικηγόρος, Απόφοιτος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

11.45-11.55 κ. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Καθηγητής και Πρόεδρος του  Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας και επικεφαλής της Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ

11.55-12.35

  • κ. Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ της Μονάδας Προσβασιμότητας για τη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
  • κ. Δημήτριος Χριστοδούλου, Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ της Μονάδας Προσβασιμότητας για τη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
  • κ. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
  • κ. Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
  • κ. Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

12.35-12.45 κα Καλλιόπη Χριστακάκου- Φωτιάδη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

12.45
Ελεύθερη Συζήτηση