Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ημερίδα με θέμα “Πανεπιστήμιο για Όλους: Προκλήσεις στις Σπουδές Φοιτητών με Αναπηρία”

Ημερίδα με θέμα "Πανεπιστήμιο για Όλους: Προκλήσεις στις Σπουδές Φοιτητών με Αναπηρία"
Οργάνωση: Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νέο Αμφιθέατρο, Πανεπιστημίου 30
Αφίσα Ημερίδας