Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ημερίδες κατάρτισης – Εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Το πρόγραμμα των ημερίδων κατάρτισης για το πρόγραμμα εθελοντισμού του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής:

 • Υποχρεωτική κατάρτιση, Μέρος 1: «Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία», «Η Υπηρεσία Εθελοντισμού», Αριάδνη Βελισσαροπούλου, Συντονίστρια της Υπηρεσίας Εθελοντισμού, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία: Τετάρτη, 28/3, 11:00 με 13:00 ή Πέμπτη, 29/3, 11:00 με 13:00. (Κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
 • Υποχρεωτική κατάρτιση, Μέρος 2: «Αναπηρία: Στερεότυπα και προκαταλήψεις», Σωτηρία Νίκα, Ψυχολόγος, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία:
  Τετάρτη, 28/3, 14:00 με 16:00 ή Πέμπτη, 29/3, 14:00 με 16:00. (Κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
 • Βιωματική εκπαίδευση: «Εκμάθηση τεχνικών συνοδείας ατόμων που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο», Θάλεια Κιούση, συντονίστρια προγραμμάτων, Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους: Τρίτη 27/3, 15:00 με 18:00 (Τμήμα Φυσικής) ή Παρασκευή 30/3, 15:00 με 18:00 (Φιλοσοφική Σχολή)
 • Βιωματική εκπαίδευση: «Εκμάθηση τεχνικών συνοδείας ατόμων με απώλεια όρασης», Εκπαιδεύτριες Κινητικότητας και Προσανατολισμού του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών:
  Παρασκευή 20/4, 10:00 με 14:00 (Νομική Σχολή)
 • Ενημέρωση: «Υποστήριξη σε φοιτητές με Απώλεια ακοής», Μαρία Εμμανουήλ, Διερμηνέας Νοηματικής, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία,
  Τρίτη 27/3, 10:00 με 11:00 ή Τετάρτη 28/3, 10:00 με 11:00 (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
 • Ενημέρωση: «Εντυποαναπηρία και εκπαιδευτικό υλικό: Προσβάσιμες σημειώσεις και προσβάσιμα συγγράμματα», Παρασκευή Ρήγα, Πληροφορικός, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία:
  Τρίτη, 27/3 11:00 με 12:00 ή Πέμπτη, 29/3, 09:30 με 10:30 (Κτήριο του Τμήματος πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαλέξουν μόνο μια ημερομηνία για την κάθε ημερίδα.

Οι αίθουσες θα ανακοινωθούν προσωπικά μέσω mail στους εθελοντές που έχουν κάνει δήλωση συμμετοχής.

Παρακαλώ, ενημερώστε μέσω mail (e-mail: ariadni@nulldi.uoa.gr) για το πότε θα παρευρεθείτε στην/στις ημερίδα/ες που σας αφορά/ουν Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική καθώς διατηρείται παρουσιολόγιο.

Η συνολική κατάρτιση που θα λάβουν οι υποψήφιοι εθελοντές αναλύεται στη βεβαίωση εθελοντισμού που παρέχεται στο τέλος του εξαμήνου.