Μετάβαση στο περιεχόμενο

ERASMUS+ 2024-2025

Η διαδικασία αιτήσεων φοιτητών για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, παραμένει ακόμα ανοιχτή σε κάποια Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους φοιτητές, αφού μπορούν να ζήσουν μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία σε διάφορες χώρες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες, όπως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων και αντιστοιχίες μαθημάτων και Πανεπιστήμια υποδοχής, οι φοιτητές επικοινωνούν με την γραμματεία του Τμήματός τους.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας ενθαρρύνει τους φοιτητές που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν εμπόδια στις σπουδές, να διερευνήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες πρόσβασης και τις προτεινόμενες προσαρμογές των Πανεπιστημίων που τους ενδιαφέρουν.

Οι φοιτητές με αναπηρία, εκτός από την μηνιαία επιχορήγηση (το ποσό της οποίας διαφοροποιείται από τη χώρα όπου επιλέγει ο φοιτητής να μετακινηθεί), μπορούν να αιτηθούν και συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ ανά μήνα, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Για την πρόσθετη επιχορήγηση οι φοιτητές υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση και η απόφαση για την εφαρμογή αυτής λαμβάνεται από το ΙΚΥ (ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

Έχει αναρτηθεί στο YouTube του ΕΚΠΑ video-παρουσίαση με βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS+ και οδηγίες για το πρώτο στάδιο των αιτήσεων των φοιτητών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι