Μετάβαση στο περιεχόμενο

Workshop on Service Provision for Students with Disabilities

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ στο διάστημα 6-8 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσει 26 στελέχη αντίστοιχων Μονάδων Προσβασιμότητας από Πανεπιστήμια της Τσεχίας, που είναι μέλη του συνδέσμου Association of Service Providers for University Students with Special Needs (AP3SP), Czech Republic, στο σεμινάριο με τίτλο "Service Provision for Students with Disabilities".