Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανάγκες φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις

Βασικά εμπόδια και περιορισμοί που συναντούν οι φοιτητές στους οποίους απευθύνεται και στα οποία καλείται να επέμβει η ΜοΠρο, είναι:

  • η πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
  • η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις,
  • η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό),
  • η πρόσβαση στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας,
  • η πρόσβαση στη συγγραφή σημειώσεων, εργασιών και στις γραπτές εξετάσεις,
  • η πρόσβαση στις πληροφορίες, το περιεχόμενο του Διαδικτύου και τις εφαρμογές πληροφορικής.