Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές

Στις περιπτώσεις που οι ανάγκες του φοιτητή απαιτούν ρυθμίσεις και διευκολύνσεις στα μαθήματα, στα εργαστήρια ή στις εξετάσεις, τότε ο φοιτητής θα πρέπει να τις συζητήσει με το Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός του, ο οποίος, με βάση τα μαθήματα που θα επιλέγει να παρακολουθεί ο φοιτητής ανά εξάμηνο, θα ενημερώνει σχετικά τους συναδέλφους του διδάσκοντες.

Η διαδικασία που ακολουθούν οι φοιτητές για να λάβουν υποστήριξη ή διευκολύνσεις στις σπουδές τους από τη ΜοΠρο είναι κοινή για όλους:

  1. Αρχικά, ο φοιτητής συμπληρώνει το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών (ΕΚΑ) και προσκομίζει τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις στη ΜοΠρο.
  2. Έπειτα, κανονίζει συνάντηση (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) με το προσωπικό της ΜοΠρο, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες των αναγκών του και να του παρουσιαστούν  αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που δύναται να λάβει.
  3. Τέλος, κανονίζει συνάντηση με το Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός του, με σκοπό να συζητήσουν τις συγκεκριμένες διευκολύνσεις που αφορούν τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις εξετάσεις.