Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές

Η διαδικασία που ακολουθούν οι φοιτητές για να λάβουν ρυθμίσεις, διευθετήσεις και εύλογες προσαρμογές στις σπουδές τους από τη Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) είναι κοινή για όλους:

  1. Αρχικά, ο φοιτητής συμπληρώνει (με τη συνεργασία στελέχους της ΜοΠρο) τη Φόρμα Καταγραφής Περιορισμών (ΚαΠ) Δραστηριότητας και Συμμετοχής Φοιτητή με Αναπηρία, Διαταραχή, Μαθησιακή Δυσκολία ή Σοβαρή Πάθηση και την υποβάλλει μαζί με τις σχετικές γνωματεύσεις στη ΜοΠρο.
  2. Έπειτα, κανονίζει (δες επικοινωνία με ΜοΠρο) συνάντηση (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) με τα Στελέχη της ΜοΠρο, για να συζητήσει αναλυτικά  τα εμπόδια δραστηριοτήτων του και τους περιορισμούς της συμμετοχής του στην ακαδημαϊκή ζωή και να του παρουσιαστούν με λεπτομέρεια όλες οι υπηρεσίες που μπορεί να του προσφέρει η ΜοΠρο.
  3. Τέλος, στην περίπτωση που τα εμπόδια και οι περιορισμοί που συναντά ο φοιτητής απαιτούν ρυθμίσεις και προσαρμογές στα μαθήματα, στα εργαστήρια ή στις εξετάσεις, τότε ο ίδιος ο φοιτητής θα πρέπει να τις συζητήσει (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) με το Σύμβουλο Καθηγητή Προσβασιμότητας του Τμήματός του. Αυτή η συζήτηση γίνεται στην πρώτη (τηλε-) συνάντηση των δύο μερών και συναποφασίζονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα λαμβάνει ο φοιτητής. Ο φοιτητής πρέπει να επικοινωνεί ο ίδιος με τον Σύμβουλο Καθηγητή α) στην αρχή κάθε εξαμήνου για να τον ενημερώνει ποια μαθήματα προτίθεται να παρακολουθήσει και β) τουλάχιστον 10 μέρες πριν από κάθε εξεταστική για να τον ενημερώνει σε ποια μαθήματα προτίθεται να εξεταστεί.
    Ο Σύμβουλος Καθηγητής, όταν λαμβάνει αυτή την ενημέρωση από το φοιτητή, με τη σειρά του ενημερώνει σχετικά τους συναδέλφους του διδάσκοντες για τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με τον φοιτητή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ανάγκη επικοινωνίας ή/και συνάντησης του φοιτητή με κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά για τη διευθέτηση των όποιων εκπαιδευτικών εμποδίων αντιμετωπίζει.